fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator Danych – DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-956), ul. Stanisława Lentza 35, powołał Inspektora Ochrony Danych: Agnieszka Bzdyk-Gibińska, tel.:  883 925 879, e-mail: IOD@cdpm.pl

§ 2 KONTAKT

We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi serdecznie zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

Proponujemy następujące formy komunikacji:

 • telefonicznie pod numerem: 883 925 879
 • mailowo na adres e-mail: IOD@cdpm.pl

§ 3 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

W DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄszanujemy Państwa prawo do prywatności. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Państwa zgód i zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.

§ 4 ŹRÓDŁO DANYCH

Państwa dane, które są w naszej dyspozycji otrzymaliśmy od Państwa: podczas wizyty na naszej stronie internetowej w przypadku akceptacji naszej Polityki prywatności i cookies, podczas kontaktu mailowego, telefonicznego, bądź przy użyciu usługi umówienia wizyty online za pomocą oprogramowania Lekarz.Center lub ZnanyLekarz, a także przy wyrażeniu zgody na newsletter lub otrzymywanie informacji handlowej.

§ 5 RODZAJE DANYCH

 1. W przypadku kontaktu telefonicznego, mailowego bądź przy użyciu komunikatora z naszą placówką mogą być gromadzone następujące dane: nick, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, telefon.
 2. W przypadku wizyty na stronie https://centrumrakowska.pl  – strona https://centrumrakowska.pl nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies i innych technologii, które służą między innymi usprawnieniu korzystania z witryny poprzez na przykład przechowywanie loginu i hasła, do celów analitycznych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika. Więcej o plikach cookies i innych technologiach możesz przeczytać w dalszej części naszej Polityki prywatności.

Strona internetowa https://centrumrakowska.pl korzysta z usługi Google Analytics (analiza oglądalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem IP Użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.

Strona internetowa https://centrumrakowska.pl korzysta z usługi Facebook Pixel (analiza oglądalności stron). Facebook Pixel (Facebook Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Facebook Inc. operuje adresem IP Użytkownika oraz profilem Facebooka, jeżeli Użytkownik posiada taki profil i informacja o tym znajduje się w plikach cookies i przekazuje DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – dane umożliwiające profilowanie reklam. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.

Strona internetowa https://centrumrakowska.pl korzysta z oprogramowania Lekarz.Center oraz ZnanyLekarz. Lekarz.Center oraz ZnanyLekarz korzystają z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny.  Użytkownik korzystając z Lekarz.Center oraz/lub ZnanyLekarz w celu umówienia wizyty w DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail, płci, wieku, daty i rodzaju wizyty lekarskiej, ew. numeru PESEL. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z usługi umawiania wizyt online. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opisane w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.

§ 6 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zachęcamy Państwa do podania przez Państwa ww. danych osobowych, aby móc zrealizować dla Państwa usługi i komunikować się z Państwem, a także m.in. przesyłać Państwu oferty drogą elektroniczną. Pełen zakres realizowanych przez nas aktywności znajduje się w § 7 niniejszej Polityki.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzacie się Państwo na przekazanie swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować zadań określonych w § 7. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pomiarów statystycznych i doskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług. Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o Odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez Internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji Użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

§ 7 CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Cele przetwarzania danych – krótkie podsumowanie

 1. świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 4. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 5. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Podstawy prawne przetwarzania danych – krótkie podsumowanie

 1. świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usługi
 2. marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – Państwa zgoda
 3. pozostałe cele – uzasadniony interes Administratora Danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do nawiązania kontaktu, współpracy, świadczenia usług, bieżącej komunikacji, a także

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo przesyłacie
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z Państwa zapytaniami,
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych,
 • ponadto, Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, mamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Państwa ofert handlowych za pomocą drogi mailowej lub sms.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Google Analitics) i udoskonalenia usług Administratora, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

§ 8 UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu).

§ 9 LISTA ZAUFANYCH PODMIOTÓW

 1. Google Inc. – DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że jest również stroną umowy z Google Inc. w ramach której dane osobowe Użytkowników są zbierane, na urządzeniach tworzone są pliki cookie, co w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www może być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Google Inc. przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoimi politykami prywatności, zamieszczonymi na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.
 2. Facebook Inc. – DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że jest również stroną umowy z Facebook Inc. w ramach której dane osobowe Użytkowników są zbierane, na urządzeniach tworzone są pliki cookie, co w połączeniu z informacjami zebranymi na stronie facebook.com być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Google Inc. przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoimi politykami prywatności, zamieszczonymi na stronie: https://www.facebook.com/ds/preferences/?entry_product=ad_settings_screen&expand_ad_settings=1 Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.
 3. Facebook Inc.– DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ również z Facebooka, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 4. Medily Sp. z o.o. DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ korzysta z oprogramowania Lekarz.Center, które umożliwia umawianie wizyt lekarskich online. Użytkownik, który chce dokonać takiego umówienia, jest zobowiązany do przekazania imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail i numeru telefonu, datę i rodzaj umawianej wizyty, oznaczenia płci. W ramach umowy o współpracy Medily Sp. z o.o. jest podprocesorem, który przetwarza dane Użytkownika jedynie na potrzeby skutecznego umówienia wizyty.
 5. ZnanyLekarz Sp. z o.o. DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ korzysta z oprogramowania ZnanyLekarz, które umożliwia umawianie wizyt lekarskich online. Użytkownik, który chce dokonać takiego umówienia, jest zobowiązany do przekazania imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, datę i rodzaj umawianej wizyty, danych o stanie zdrowia podanych w trakcie wypełniania ankiety. W przypadku zarezerwowania terminu wizyty w naszej placówce oraz zarezerwowania wybranego badania, dane osobowe Użytkownika podane podczas rezerwacji zostaną nam przekazane. Dostęp do tych danych będzie możliwy dla pracowników ZnanyLekarz Sp. z o.o., którzy są odpowiedzialni za utrzymanie serwerów i baz danych. Zasady ochrony prywatności ZnanyLekarz Sp. z o.o. są dostępne pod adresem: https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc.

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Państwa dane mogą być również przekazywane Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Za wyjątkiem ww. sytuacji Administrator nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Kontrahentów i Osób korzystającym ze strony, bez Ich zgody.

§ 10 PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w informacjach dotyczących polityki prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów.

§ 11 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres współpracy, a także po jej zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa obligują nas do tego.
 2. Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania Państwa zgód, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 3. W zakresie dopasowanie treści strony internetowej https://centrumrakowska.pl do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu.
 4. Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego Podmiotu.

§ 12 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWE AUTOMATYCZNIE (W TYM POPRZEZ PROFILOWANIE)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Zbieramy informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych wizyt. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.

§ 13 PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. Pliki Cookies – są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika danej strony, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik do jego urządzenia, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z danej strony internetowej (np. laptopa, tabletu, komputera). Cookies zwykle zawierają swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą.
 2. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w urządzeniach Użytkowników w związku z odwiedzeniem strony https://centrumrakowska.pl oraz posiadającym do tych plików dostęp jest DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , oraz Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów.
 3. Jedyne informacje pobierane automatycznie przez serwis https://centrumrakowska.pl to informacje zawarte w plikach cookies oraz innych technologiach, opisanych w tej Polityce.
 4. Informujemy, że korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu:
  1. optymalizacji zawartości strony internetowej https://centrumrakowska.pl,
  2. dostosowania jej do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, w tym rozpoznania urządzenia Użytkownika, zapamiętania preferencji Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania strony internetowej do danego urządzenia,
  3. reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu utrzymywania sesji Użytkowników w przypadku logowania do serwisu, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

 1. Na stronie https://centrumrakowska.pl wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne (session cookies) – pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. cookies trwałe (persistent cookies) – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. W obrębie wykorzystywanych cookies znajdują się:

 • cookies niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu, np. umożliwiające uwierzytelnienie w przypadkach, kiedy uwierzytelnienie jest wymagane,
 • cookies funkcjonalne związane z zapamiętywaniem preferencji Użytkownika odnośnie funkcjonowania i wyglądu serwisu, np. dotyczące wybranego rozmiaru czcionki, używanego języka, tp.
 • cookies konfiguracyjne umożliwiające skonfigurowanie funkcji i usług oferowanych w ramach serwisu,
 • cookies reklamowe – zapewniają możliwość dostarczania Użytkownikom treści dopasowanych do Ich zainteresowań,
 • cookies wydajnościowe i statystyczne – związane ze zbieraniem informacji o sposobie korzystania ze strony w celu ulepszenia zawartości i struktury strony,
 • cookies związane z bezpieczeństwem – zapewniające bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania

ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą zmienić w swoich przeglądarkach ustawienia dotyczące cookies.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 3. Użytkownik może w szczególności tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i w Instrukcji każdej przeglądarki.
 4. W przypadku urządzeń mobilnych zarządzanie plikami cookies może być rozwiązane w różny sposób. Należy sprawdzić szczegółowe informacje w Instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że korzystanie z jednego serwisu na różnych urządzeniach uwzględnia każdorazowo indywidualne ustawienia każdego z nich.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji Pomoc w menu przeglądarki.

Korzystanie z https://centrumrakowska.pl bez zmian ustawień przeglądarki oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Kliknięcie przycisku Rozumiem i Akceptuję również oznacza akceptację stosowania cookies.

Pliki cookies nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika (Użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Użytkownika.

Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby Użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody Osoby, której dane dotyczą, DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Osobę, której dane dotyczą.

DERMOKRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , umożliwia innym Podmiotom – z Listy zaufanych Podmiotów, stosowanie cookies –  tzw. cookies podmiotów zewnętrznych – informacje przekazywane do Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów (Dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.). Informacje potrzebne w celu pokazania dopasowanej reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób, Podmioty z Listy Zaufanych Podmiotów mogą korzystać z plików cookies, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy Użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla Reklamodawców.

W ramach usług reklamowych oprogramowanie Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tworzy na urządzeniu Użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Polityka prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tj.: znajdują się pod następującymi adresami:

Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Profilowanie (w tym analityka)

Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia upustu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych wizyt. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. upuście.

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań Użytkowników

Cookies związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań Użytkowników pochodzą od Google Inc.

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Google Inc. uruchamia w urządzeniu Użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania Użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

Polityka prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tj.: znajdują się pod następującymi adresami:

Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Jak można zarządzać plikami cookies?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla UwierzytelnianiaBezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Warszawa, dn. 25 sierpnia 2020 r

Zadzwoń do nas!